Garanti og service

Garanti og service

GARANTI:

Produsenter opererer med forskjellig garanti på sine produkter, dette kan leses på produsentens nettside. Det er viktig å merke seg at enkelte produsenter tilbyr forlenget garanti på produktene ved registrering på deres nettsider. 

Vi følger norsk kjøpslov med 2-års reklamasjon på produkter kjøpt hos oss. Vi kan dekke garanti- og reklamsjonsarbeider på andre sykkelverksteder i Norge om det avklares med oss først.

MER INFORMASJON OM REKLAMASJON:

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

SERVICE:

Vi har ikke eget serviceverksted, men ta gjerne kontakt for tips om det beste verkstedet i nærheten av deg.